Jak chronić twarz w trudnych pracach przemysłowych

Ze względu na konstrukcje osłony twarzy możemy podzielić na:

-osłony nagłowne czyli zakładane bezpośrednio na głowę pracownika,

-osłony nahełmowe,

Środki ochrony oczu i twarzy przeznaczenia zawodowego powinny być stosowane wszędzie tam gdzie występują następujące zagrożenia:

-uderzenia, takie jak odpryski ciał stałych, żużla,
-pyły i gazy,
-promieniowanie optyczne, na przykład promieniowanie podczerwone powstające w procesach wysokotemperaturowych, szczególnie hutnictwo, kuźnie, odlewnie,
-krople i rozbryzgi cieczy,
-łuk elektryczny, także taki powstający podczas prowadzenia prac pod napięciem,
-stopione metale i gorące ciała stałe,